มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10802' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1100,3582,23453,19373,22861,10345,5517,7927,7076,8469,7926,22554,11581,11419,1636,19400,19370,6724 Array ( [0] => 1100 [1] => 3582 [2] => 23453 [3] => 19373 [4] => 22861 [5] => 10345 [6] => 5517 [7] => 7927 [8] => 7076 [9] => 8469 [10] => 7926 [11] => 22554 [12] => 11581 [13] => 11419 [14] => 1636 [15] => 19400 [16] => 19370 [17] => 6724 )