มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10802' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10345,1105,24489,11419,3092,7927,22554,22998,12894,10801,5517,22448,23000,23490,11583,11584,1100,7926 Array ( [0] => 10345 [1] => 1105 [2] => 24489 [3] => 11419 [4] => 3092 [5] => 7927 [6] => 22554 [7] => 22998 [8] => 12894 [9] => 10801 [10] => 5517 [11] => 22448 [12] => 23000 [13] => 23490 [14] => 11583 [15] => 11584 [16] => 1100 [17] => 7926 )