มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10802' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1950,3581,1101,23490,1636,23000,12894,7076,18703,19373,8469,19050,7926,22227,19400,1105,1106,5708 Array ( [0] => 1950 [1] => 3581 [2] => 1101 [3] => 23490 [4] => 1636 [5] => 23000 [6] => 12894 [7] => 7076 [8] => 18703 [9] => 19373 [10] => 8469 [11] => 19050 [12] => 7926 [13] => 22227 [14] => 19400 [15] => 1105 [16] => 1106 [17] => 5708 )