มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10802' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1104,1101,2367,1106,7076,3581,18703,11419,8469,23000,12894,22227,19373,12892,22861,6724,17852,10805 Array ( [0] => 1104 [1] => 1101 [2] => 2367 [3] => 1106 [4] => 7076 [5] => 3581 [6] => 18703 [7] => 11419 [8] => 8469 [9] => 23000 [10] => 12894 [11] => 22227 [12] => 19373 [13] => 12892 [14] => 22861 [15] => 6724 [16] => 17852 [17] => 10805 )