มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10802' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22861,1106,22448,12892,2367,1102,5518,22447,8469,22998,7076,10805,1950,3092,12894,23000,7926,11582 Array ( [0] => 22861 [1] => 1106 [2] => 22448 [3] => 12892 [4] => 2367 [5] => 1102 [6] => 5518 [7] => 22447 [8] => 8469 [9] => 22998 [10] => 7076 [11] => 10805 [12] => 1950 [13] => 3092 [14] => 12894 [15] => 23000 [16] => 7926 [17] => 11582 )