มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10802' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2367,12893,11583,22448,11582,7927,5708,3092,10801,19370,1106,1105,19050,23000,3581,22227,8469,22554 Array ( [0] => 2367 [1] => 12893 [2] => 11583 [3] => 22448 [4] => 11582 [5] => 7927 [6] => 5708 [7] => 3092 [8] => 10801 [9] => 19370 [10] => 1106 [11] => 1105 [12] => 19050 [13] => 23000 [14] => 3581 [15] => 22227 [16] => 8469 [17] => 22554 )