สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10801' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19370,3581,22554,10805,2367,22447,19050,18703,5708,12892,19373,19369,22448,19400,1105,5518,11419,12893 Array ( [0] => 19370 [1] => 3581 [2] => 22554 [3] => 10805 [4] => 2367 [5] => 22447 [6] => 19050 [7] => 18703 [8] => 5708 [9] => 12892 [10] => 19373 [11] => 19369 [12] => 22448 [13] => 19400 [14] => 1105 [15] => 5518 [16] => 11419 [17] => 12893 )