สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10801' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7927,22447,10345,11582,11581,7076,11583,22448,7926,23453,6724,10302,18703,1950,11584,22999,1105,22861 Array ( [0] => 7927 [1] => 22447 [2] => 10345 [3] => 11582 [4] => 11581 [5] => 7076 [6] => 11583 [7] => 22448 [8] => 7926 [9] => 23453 [10] => 6724 [11] => 10302 [12] => 18703 [13] => 1950 [14] => 11584 [15] => 22999 [16] => 1105 [17] => 22861 )