สินค้าหมด

350 BAHT

Size:Approx 80mm
Material:ATBC-PVC, AB

q select pid from dex_product where pid<>'10796' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22087,8084,12342,14195,12126,17144,10389,22506,15196,9957,20861,6095,10405,7886,23189,7022,12902,7887 Array ( [0] => 22087 [1] => 8084 [2] => 12342 [3] => 14195 [4] => 12126 [5] => 17144 [6] => 10389 [7] => 22506 [8] => 15196 [9] => 9957 [10] => 20861 [11] => 6095 [12] => 10405 [13] => 7886 [14] => 23189 [15] => 7022 [16] => 12902 [17] => 7887 )