สินค้าหมด

350 BAHT

Size:Approx 80mm
Material:ATBC-PVC, AB

q select pid from dex_product where pid<>'10796' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15222,16850,10150,15219,20925,9807,23122,20781,8194,10845,10831,11113,21042,22309,17118,7891,12338,7881 Array ( [0] => 15222 [1] => 16850 [2] => 10150 [3] => 15219 [4] => 20925 [5] => 9807 [6] => 23122 [7] => 20781 [8] => 8194 [9] => 10845 [10] => 10831 [11] => 11113 [12] => 21042 [13] => 22309 [14] => 17118 [15] => 7891 [16] => 12338 [17] => 7881 )