สินค้าหมด

500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10773' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6737,2287,12239,6738,7478,10601,7067,6739,7480,2018,2292,2295,2296,2288,2017,12231,2290,2293 Array ( [0] => 6737 [1] => 2287 [2] => 12239 [3] => 6738 [4] => 7478 [5] => 10601 [6] => 7067 [7] => 6739 [8] => 7480 [9] => 2018 [10] => 2292 [11] => 2295 [12] => 2296 [13] => 2288 [14] => 2017 [15] => 12231 [16] => 2290 [17] => 2293 )