สินค้าหมด

360 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10773' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7065,7071,10072,12239,10071,10074,10601,6737,6738,2293,2286,2292,6736,10075,2290,5681,12896,2296 Array ( [0] => 7065 [1] => 7071 [2] => 10072 [3] => 12239 [4] => 10071 [5] => 10074 [6] => 10601 [7] => 6737 [8] => 6738 [9] => 2293 [10] => 2286 [11] => 2292 [12] => 6736 [13] => 10075 [14] => 2290 [15] => 5681 [16] => 12896 [17] => 2296 )