สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10721' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9498,10473,1087,9799,1067,5530,5599,10860,2701,4122,8410,1063,3046,10523,1872,1079,9495,4840 Array ( [0] => 9498 [1] => 10473 [2] => 1087 [3] => 9799 [4] => 1067 [5] => 5530 [6] => 5599 [7] => 10860 [8] => 2701 [9] => 4122 [10] => 8410 [11] => 1063 [12] => 3046 [13] => 10523 [14] => 1872 [15] => 1079 [16] => 9495 [17] => 4840 )