สินค้าหมด

1,295 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10719' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21211,1116,8133,4994,1120,8160,9269,3059,4247,1137,4315,20062,9070,3966,2084,929,8422,6742 Array ( [0] => 21211 [1] => 1116 [2] => 8133 [3] => 4994 [4] => 1120 [5] => 8160 [6] => 9269 [7] => 3059 [8] => 4247 [9] => 1137 [10] => 4315 [11] => 20062 [12] => 9070 [13] => 3966 [14] => 2084 [15] => 929 [16] => 8422 [17] => 6742 )