สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10719' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3089,1131,9853,10520,10521,9591,10342,1127,4315,8422,17388,5268,3058,6164,21211,1123,4247,10723 Array ( [0] => 3089 [1] => 1131 [2] => 9853 [3] => 10520 [4] => 10521 [5] => 9591 [6] => 10342 [7] => 1127 [8] => 4315 [9] => 8422 [10] => 17388 [11] => 5268 [12] => 3058 [13] => 6164 [14] => 21211 [15] => 1123 [16] => 4247 [17] => 10723 )