สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10719' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,434,10014,4155,1117,3089,1108,20153,6539,10723,20903,7245,3592,6943,5045,3057,21134,1131,8133 Array ( [0] => 434 [1] => 10014 [2] => 4155 [3] => 1117 [4] => 3089 [5] => 1108 [6] => 20153 [7] => 6539 [8] => 10723 [9] => 20903 [10] => 7245 [11] => 3592 [12] => 6943 [13] => 5045 [14] => 3057 [15] => 21134 [16] => 1131 [17] => 8133 )