สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10719' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20153,4196,1124,1110,3919,21556,433,3057,1133,6539,1117,1108,4327,4789,5045,4131,10240,4328 Array ( [0] => 20153 [1] => 4196 [2] => 1124 [3] => 1110 [4] => 3919 [5] => 21556 [6] => 433 [7] => 3057 [8] => 1133 [9] => 6539 [10] => 1117 [11] => 1108 [12] => 4327 [13] => 4789 [14] => 5045 [15] => 4131 [16] => 10240 [17] => 4328 )