พรีออเดอร์

.

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

The much anticipated new single from ""The Idolmaster Million Live" featuring a brand new illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'10708' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8371,5254,13595,11612,4211,8365,4851,3327,1689,1377,3352,10176,1382,4189,13593,2741,11370,11609 Array ( [0] => 8371 [1] => 5254 [2] => 13595 [3] => 11612 [4] => 4211 [5] => 8365 [6] => 4851 [7] => 3327 [8] => 1689 [9] => 1377 [10] => 3352 [11] => 10176 [12] => 1382 [13] => 4189 [14] => 13593 [15] => 2741 [16] => 11370 [17] => 11609 )