พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

5th single relase from the voice actor Daisuke Namikawa

q select pid from dex_product where pid<>'10701' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21795,22050,22500,18167,5419,1427,6065,10545,6573,22800,9245,5805,15831,1572,7218,15958,21837,21698 Array ( [0] => 21795 [1] => 22050 [2] => 22500 [3] => 18167 [4] => 5419 [5] => 1427 [6] => 6065 [7] => 10545 [8] => 6573 [9] => 22800 [10] => 9245 [11] => 5805 [12] => 15831 [13] => 1572 [14] => 7218 [15] => 15958 [16] => 21837 [17] => 21698 )