มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11737,18681,15823,18674,10500,9995,10690,10689,9993,9999,10502,10691,10499,11731,11729,9315,22211,18680 Array ( [0] => 11737 [1] => 18681 [2] => 15823 [3] => 18674 [4] => 10500 [5] => 9995 [6] => 10690 [7] => 10689 [8] => 9993 [9] => 9999 [10] => 10502 [11] => 10691 [12] => 10499 [13] => 11731 [14] => 11729 [15] => 9315 [16] => 22211 [17] => 18680 )