มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11735,9996,10000,20049,9827,18681,10501,10502,9992,9995,20043,18680,9999,18675,9314,11736,18672,9315 Array ( [0] => 11735 [1] => 9996 [2] => 10000 [3] => 20049 [4] => 9827 [5] => 18681 [6] => 10501 [7] => 10502 [8] => 9992 [9] => 9995 [10] => 20043 [11] => 18680 [12] => 9999 [13] => 18675 [14] => 9314 [15] => 11736 [16] => 18672 [17] => 9315 )