มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11731,9998,10689,9316,20046,20043,15822,11730,22211,18678,11729,9315,21869,10498,20045,10690,9827,20047 Array ( [0] => 11731 [1] => 9998 [2] => 10689 [3] => 9316 [4] => 20046 [5] => 20043 [6] => 15822 [7] => 11730 [8] => 22211 [9] => 18678 [10] => 11729 [11] => 9315 [12] => 21869 [13] => 10498 [14] => 20045 [15] => 10690 [16] => 9827 [17] => 20047 )