สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2153,5034,2158,2161,2151,2154,2155,22408,22437,22844,2157,11340,7324,2159,2152 Array ( [0] => 2153 [1] => 5034 [2] => 2158 [3] => 2161 [4] => 2151 [5] => 2154 [6] => 2155 [7] => 22408 [8] => 22437 [9] => 22844 [10] => 2157 [11] => 11340 [12] => 7324 [13] => 2159 [14] => 2152 )