สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24008,7324,2154,2155,5034,2157,2152,2153,22408,11340,2159,2158,2161,22437,22844,2151 Array ( [0] => 24008 [1] => 7324 [2] => 2154 [3] => 2155 [4] => 5034 [5] => 2157 [6] => 2152 [7] => 2153 [8] => 22408 [9] => 11340 [10] => 2159 [11] => 2158 [12] => 2161 [13] => 22437 [14] => 22844 [15] => 2151 )