สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2158,2154,7324,2153,2155,22844,11340,5034,2159,22408,22437,2152,2151,2157,2161 Array ( [0] => 2158 [1] => 2154 [2] => 7324 [3] => 2153 [4] => 2155 [5] => 22844 [6] => 11340 [7] => 5034 [8] => 2159 [9] => 22408 [10] => 22437 [11] => 2152 [12] => 2151 [13] => 2157 [14] => 2161 )