สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2152,2158,5034,2151,24008,22408,22437,2155,2154,2153,7324,2159,2157,2161,22844,11340 Array ( [0] => 2152 [1] => 2158 [2] => 5034 [3] => 2151 [4] => 24008 [5] => 22408 [6] => 22437 [7] => 2155 [8] => 2154 [9] => 2153 [10] => 7324 [11] => 2159 [12] => 2157 [13] => 2161 [14] => 22844 [15] => 11340 )