สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2154,11340,2151,22408,2155,2161,2159,7324,2153,2152,22437,5034,24008,2157,2158,22844 Array ( [0] => 2154 [1] => 11340 [2] => 2151 [3] => 22408 [4] => 2155 [5] => 2161 [6] => 2159 [7] => 7324 [8] => 2153 [9] => 2152 [10] => 22437 [11] => 5034 [12] => 24008 [13] => 2157 [14] => 2158 [15] => 22844 )