สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2151,2152,5034,11340,2155,22437,22408,2157,7324,2153,2154,2159,22844,2161,2158,24008 Array ( [0] => 2151 [1] => 2152 [2] => 5034 [3] => 11340 [4] => 2155 [5] => 22437 [6] => 22408 [7] => 2157 [8] => 7324 [9] => 2153 [10] => 2154 [11] => 2159 [12] => 22844 [13] => 2161 [14] => 2158 [15] => 24008 )