สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2159,22437,7324,11340,2153,2154,24008,22408,2151,5034,2158,22844,2155,2152,2161,2157 Array ( [0] => 2159 [1] => 22437 [2] => 7324 [3] => 11340 [4] => 2153 [5] => 2154 [6] => 24008 [7] => 22408 [8] => 2151 [9] => 5034 [10] => 2158 [11] => 22844 [12] => 2155 [13] => 2152 [14] => 2161 [15] => 2157 )