มีสินค้า

890 BAHT
1090 BAHT
add to cart

DETAIL : ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์เนื้อหนา


q select pid from dex_product where pid<>'10606' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20395,20561,22674,2211,16205,4715,14093,18300,337,18285,2205,18857,63,7854,11718,11108,12814,2899 Array ( [0] => 20395 [1] => 20561 [2] => 22674 [3] => 2211 [4] => 16205 [5] => 4715 [6] => 14093 [7] => 18300 [8] => 337 [9] => 18285 [10] => 2205 [11] => 18857 [12] => 63 [13] => 7854 [14] => 11718 [15] => 11108 [16] => 12814 [17] => 2899 )