สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8746,21229,13053,8735,8728,8759,8724,19967,10560,10547,8754,9907,19648,10829,8761,8757,9911,11089 Array ( [0] => 8746 [1] => 21229 [2] => 13053 [3] => 8735 [4] => 8728 [5] => 8759 [6] => 8724 [7] => 19967 [8] => 10560 [9] => 10547 [10] => 8754 [11] => 9907 [12] => 19648 [13] => 10829 [14] => 8761 [15] => 8757 [16] => 9911 [17] => 11089 )