สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8737,22839,8764,8749,8724,11095,8722,8760,19967,9894,17701,20091,8733,9914,9902,8732,23458,15565 Array ( [0] => 8737 [1] => 22839 [2] => 8764 [3] => 8749 [4] => 8724 [5] => 11095 [6] => 8722 [7] => 8760 [8] => 19967 [9] => 9894 [10] => 17701 [11] => 20091 [12] => 8733 [13] => 9914 [14] => 9902 [15] => 8732 [16] => 23458 [17] => 15565 )