สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9895,9914,8725,8727,9901,9893,11093,11092,8735,11094,24237,8748,9910,9908,22014,8749,20953,8753 Array ( [0] => 9895 [1] => 9914 [2] => 8725 [3] => 8727 [4] => 9901 [5] => 9893 [6] => 11093 [7] => 11092 [8] => 8735 [9] => 11094 [10] => 24237 [11] => 8748 [12] => 9910 [13] => 9908 [14] => 22014 [15] => 8749 [16] => 20953 [17] => 8753 )