สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9905,9909,22014,8757,8738,8733,8748,9915,8749,8735,10752,13053,8736,19966,8744,9893,8725,11095 Array ( [0] => 9905 [1] => 9909 [2] => 22014 [3] => 8757 [4] => 8738 [5] => 8733 [6] => 8748 [7] => 9915 [8] => 8749 [9] => 8735 [10] => 10752 [11] => 13053 [12] => 8736 [13] => 19966 [14] => 8744 [15] => 9893 [16] => 8725 [17] => 11095 )