สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8737,8758,11452,8723,8729,9913,9895,9906,20947,22815,8736,11093,11092,9914,8749,11091,8727,8735 Array ( [0] => 8737 [1] => 8758 [2] => 11452 [3] => 8723 [4] => 8729 [5] => 9913 [6] => 9895 [7] => 9906 [8] => 20947 [9] => 22815 [10] => 8736 [11] => 11093 [12] => 11092 [13] => 9914 [14] => 8749 [15] => 11091 [16] => 8727 [17] => 8735 )