สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8735,22556,9899,9909,10562,8728,8738,8723,8729,10753,11452,9908,8759,9894,11089,19648,9905,20953 Array ( [0] => 8735 [1] => 22556 [2] => 9899 [3] => 9909 [4] => 10562 [5] => 8728 [6] => 8738 [7] => 8723 [8] => 8729 [9] => 10753 [10] => 11452 [11] => 9908 [12] => 8759 [13] => 9894 [14] => 11089 [15] => 19648 [16] => 9905 [17] => 20953 )