สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9913,8738,8731,9904,8724,20947,8737,8754,8764,9914,21230,8725,22556,9895,8744,11089,8761,10828 Array ( [0] => 9913 [1] => 8738 [2] => 8731 [3] => 9904 [4] => 8724 [5] => 20947 [6] => 8737 [7] => 8754 [8] => 8764 [9] => 9914 [10] => 21230 [11] => 8725 [12] => 22556 [13] => 9895 [14] => 8744 [15] => 11089 [16] => 8761 [17] => 10828 )