สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22815,11486,9904,8763,8762,8721,8745,9911,8758,20953,8723,9915,10829,8754,8734,24237,10560,8725 Array ( [0] => 22815 [1] => 11486 [2] => 9904 [3] => 8763 [4] => 8762 [5] => 8721 [6] => 8745 [7] => 9911 [8] => 8758 [9] => 20953 [10] => 8723 [11] => 9915 [12] => 10829 [13] => 8754 [14] => 8734 [15] => 24237 [16] => 10560 [17] => 8725 )