มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8743,11486,8732,10829,11089,22456,10753,8724,11093,8729,8747,8763,9895,9898,8722,11096,22556,10232 Array ( [0] => 8743 [1] => 11486 [2] => 8732 [3] => 10829 [4] => 11089 [5] => 22456 [6] => 10753 [7] => 8724 [8] => 11093 [9] => 8729 [10] => 8747 [11] => 8763 [12] => 9895 [13] => 9898 [14] => 8722 [15] => 11096 [16] => 22556 [17] => 10232 )