มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22839,11097,8736,10559,11087,8735,10561,10547,22014,22815,11452,9893,8744,9895,11088,19648,8732,22556 Array ( [0] => 22839 [1] => 11097 [2] => 8736 [3] => 10559 [4] => 11087 [5] => 8735 [6] => 10561 [7] => 10547 [8] => 22014 [9] => 22815 [10] => 11452 [11] => 9893 [12] => 8744 [13] => 9895 [14] => 11088 [15] => 19648 [16] => 8732 [17] => 22556 )