สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9905,11086,22839,8758,10562,8730,17699,10828,9898,8727,9904,22015,8728,11087,20953,11096,11090,8747 Array ( [0] => 9905 [1] => 11086 [2] => 22839 [3] => 8758 [4] => 10562 [5] => 8730 [6] => 17699 [7] => 10828 [8] => 9898 [9] => 8727 [10] => 9904 [11] => 22015 [12] => 8728 [13] => 11087 [14] => 20953 [15] => 11096 [16] => 11090 [17] => 8747 )