สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10562,9893,9900,9904,17701,9892,8758,8764,17703,8761,11088,11486,8757,8724,10561,22015,21229,9902 Array ( [0] => 10562 [1] => 9893 [2] => 9900 [3] => 9904 [4] => 17701 [5] => 9892 [6] => 8758 [7] => 8764 [8] => 17703 [9] => 8761 [10] => 11088 [11] => 11486 [12] => 8757 [13] => 8724 [14] => 10561 [15] => 22015 [16] => 21229 [17] => 9902 )