สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9893,21230,8748,11088,8754,15565,8728,10232,9894,20953,11095,8727,11452,10753,9905,8729,9904,8738 Array ( [0] => 9893 [1] => 21230 [2] => 8748 [3] => 11088 [4] => 8754 [5] => 15565 [6] => 8728 [7] => 10232 [8] => 9894 [9] => 20953 [10] => 11095 [11] => 8727 [12] => 11452 [13] => 10753 [14] => 9905 [15] => 8729 [16] => 9904 [17] => 8738 )