มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17703,8726,8749,11486,21230,8739,9894,10561,10829,9914,10547,8760,8743,9904,9898,8763,8733,9905 Array ( [0] => 17703 [1] => 8726 [2] => 8749 [3] => 11486 [4] => 21230 [5] => 8739 [6] => 9894 [7] => 10561 [8] => 10829 [9] => 9914 [10] => 10547 [11] => 8760 [12] => 8743 [13] => 9904 [14] => 9898 [15] => 8763 [16] => 8733 [17] => 9905 )