มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13157,11094,8764,11097,22839,9914,22815,8730,11086,23458,11486,19966,8721,10547,10559,8729,8748,8754 Array ( [0] => 13157 [1] => 11094 [2] => 8764 [3] => 11097 [4] => 22839 [5] => 9914 [6] => 22815 [7] => 8730 [8] => 11086 [9] => 23458 [10] => 11486 [11] => 19966 [12] => 8721 [13] => 10547 [14] => 10559 [15] => 8729 [16] => 8748 [17] => 8754 )