สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,21230,8721,8745,8757,9908,9902,8749,24018,9906,11090,13157,11088,9892,8756,9915,22556,8736 Array ( [0] => 11097 [1] => 21230 [2] => 8721 [3] => 8745 [4] => 8757 [5] => 9908 [6] => 9902 [7] => 8749 [8] => 24018 [9] => 9906 [10] => 11090 [11] => 13157 [12] => 11088 [13] => 9892 [14] => 8756 [15] => 9915 [16] => 22556 [17] => 8736 )