มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9914,10547,9912,8739,13157,8743,8760,23458,17701,9905,8727,17184,8735,22015,8721,8752,10830,8761 Array ( [0] => 9914 [1] => 10547 [2] => 9912 [3] => 8739 [4] => 13157 [5] => 8743 [6] => 8760 [7] => 23458 [8] => 17701 [9] => 9905 [10] => 8727 [11] => 17184 [12] => 8735 [13] => 22015 [14] => 8721 [15] => 8752 [16] => 10830 [17] => 8761 )