มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9915,10752,8736,8723,9901,9900,9899,9902,8728,9898,10829,13053,9895,8763,9909,9906,8749,11486 Array ( [0] => 9915 [1] => 10752 [2] => 8736 [3] => 8723 [4] => 9901 [5] => 9900 [6] => 9899 [7] => 9902 [8] => 8728 [9] => 9898 [10] => 10829 [11] => 13053 [12] => 9895 [13] => 8763 [14] => 9909 [15] => 9906 [16] => 8749 [17] => 11486 )