มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8723,8748,11090,10547,19966,20947,8757,9905,22556,8761,11086,10559,8730,8724,8753,17699,11087,8727 Array ( [0] => 8723 [1] => 8748 [2] => 11090 [3] => 10547 [4] => 19966 [5] => 20947 [6] => 8757 [7] => 9905 [8] => 22556 [9] => 8761 [10] => 11086 [11] => 10559 [12] => 8730 [13] => 8724 [14] => 8753 [15] => 17699 [16] => 11087 [17] => 8727 )