สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17703,9892,10547,8738,8737,22839,9905,8747,10560,8763,8739,10563,17701,8750,8752,8755,8748,8726 Array ( [0] => 17703 [1] => 9892 [2] => 10547 [3] => 8738 [4] => 8737 [5] => 22839 [6] => 9905 [7] => 8747 [8] => 10560 [9] => 8763 [10] => 8739 [11] => 10563 [12] => 17701 [13] => 8750 [14] => 8752 [15] => 8755 [16] => 8748 [17] => 8726 )