มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11091,11486,17701,22839,21230,9903,10753,8724,8764,11097,8755,8748,8756,8734,11090,22556,9901,17699 Array ( [0] => 11091 [1] => 11486 [2] => 17701 [3] => 22839 [4] => 21230 [5] => 9903 [6] => 10753 [7] => 8724 [8] => 8764 [9] => 11097 [10] => 8755 [11] => 8748 [12] => 8756 [13] => 8734 [14] => 11090 [15] => 22556 [16] => 9901 [17] => 17699 )