มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19966,8744,23458,8760,11091,8750,11452,8763,8723,8745,11090,19967,9915,22815,9899,9914,17677,8764 Array ( [0] => 19966 [1] => 8744 [2] => 23458 [3] => 8760 [4] => 11091 [5] => 8750 [6] => 11452 [7] => 8763 [8] => 8723 [9] => 8745 [10] => 11090 [11] => 19967 [12] => 9915 [13] => 22815 [14] => 9899 [15] => 9914 [16] => 17677 [17] => 8764 )