สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13053,24237,9907,17703,10828,22457,11091,10559,11090,9898,8754,8747,9911,8727,11089,8736,11092,10829 Array ( [0] => 13053 [1] => 24237 [2] => 9907 [3] => 17703 [4] => 10828 [5] => 22457 [6] => 11091 [7] => 10559 [8] => 11090 [9] => 9898 [10] => 8754 [11] => 8747 [12] => 9911 [13] => 8727 [14] => 11089 [15] => 8736 [16] => 11092 [17] => 10829 )