มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8760,11090,9904,9908,8739,22014,8727,11095,22015,11091,8721,9894,10830,8732,8764,10547,8723,17677 Array ( [0] => 8760 [1] => 11090 [2] => 9904 [3] => 9908 [4] => 8739 [5] => 22014 [6] => 8727 [7] => 11095 [8] => 22015 [9] => 11091 [10] => 8721 [11] => 9894 [12] => 10830 [13] => 8732 [14] => 8764 [15] => 10547 [16] => 8723 [17] => 17677 )