สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20953,8756,11095,9902,8762,10830,8734,9911,15565,17699,22815,22839,17184,13157,8754,9892,19967,11094 Array ( [0] => 20953 [1] => 8756 [2] => 11095 [3] => 9902 [4] => 8762 [5] => 10830 [6] => 8734 [7] => 9911 [8] => 15565 [9] => 17699 [10] => 22815 [11] => 22839 [12] => 17184 [13] => 13157 [14] => 8754 [15] => 9892 [16] => 19967 [17] => 11094 )