สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8762,8756,11089,8743,8737,8723,17677,11095,9907,8753,11092,8730,8761,8747,8750,9903,10562,8758 Array ( [0] => 8762 [1] => 8756 [2] => 11089 [3] => 8743 [4] => 8737 [5] => 8723 [6] => 17677 [7] => 11095 [8] => 9907 [9] => 8753 [10] => 11092 [11] => 8730 [12] => 8761 [13] => 8747 [14] => 8750 [15] => 9903 [16] => 10562 [17] => 8758 )