สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,13157,8757,9904,8736,8748,11452,8725,9907,8745,8760,9899,22815,9898,10829,8723,9915,9903 Array ( [0] => 20947 [1] => 13157 [2] => 8757 [3] => 9904 [4] => 8736 [5] => 8748 [6] => 11452 [7] => 8725 [8] => 9907 [9] => 8745 [10] => 8760 [11] => 9899 [12] => 22815 [13] => 9898 [14] => 10829 [15] => 8723 [16] => 9915 [17] => 9903 )