สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10828,10752,10830,8733,8748,22456,11089,15565,8753,9903,20947,9908,10560,10562,11096,10559,8727,8724 Array ( [0] => 10828 [1] => 10752 [2] => 10830 [3] => 8733 [4] => 8748 [5] => 22456 [6] => 11089 [7] => 15565 [8] => 8753 [9] => 9903 [10] => 20947 [11] => 9908 [12] => 10560 [13] => 10562 [14] => 11096 [15] => 10559 [16] => 8727 [17] => 8724 )