สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11091,8757,8736,22457,8762,10830,8750,17677,9905,10828,11096,9898,11092,9904,9906,17703,8743,10232 Array ( [0] => 11091 [1] => 8757 [2] => 8736 [3] => 22457 [4] => 8762 [5] => 10830 [6] => 8750 [7] => 17677 [8] => 9905 [9] => 10828 [10] => 11096 [11] => 9898 [12] => 11092 [13] => 9904 [14] => 9906 [15] => 17703 [16] => 8743 [17] => 10232 )