สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9915,11092,9910,8761,22014,20091,9914,11087,21229,10563,9909,8739,9913,22457,10752,11097,8756,9908 Array ( [0] => 9915 [1] => 11092 [2] => 9910 [3] => 8761 [4] => 22014 [5] => 20091 [6] => 9914 [7] => 11087 [8] => 21229 [9] => 10563 [10] => 9909 [11] => 8739 [12] => 9913 [13] => 22457 [14] => 10752 [15] => 11097 [16] => 8756 [17] => 9908 )