สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11087,21229,17184,9910,8730,8745,10562,8756,11452,10560,11091,9912,17699,23458,13157,8759,22815,9914 Array ( [0] => 11087 [1] => 21229 [2] => 17184 [3] => 9910 [4] => 8730 [5] => 8745 [6] => 10562 [7] => 8756 [8] => 11452 [9] => 10560 [10] => 11091 [11] => 9912 [12] => 17699 [13] => 23458 [14] => 13157 [15] => 8759 [16] => 22815 [17] => 9914 )