สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9910,8749,9903,8736,23458,11091,10547,22456,9898,8761,8764,9892,11093,8758,9909,8743,9900,8722 Array ( [0] => 9910 [1] => 8749 [2] => 9903 [3] => 8736 [4] => 23458 [5] => 11091 [6] => 10547 [7] => 22456 [8] => 9898 [9] => 8761 [10] => 8764 [11] => 9892 [12] => 11093 [13] => 8758 [14] => 9909 [15] => 8743 [16] => 9900 [17] => 8722 )