สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,8728,10547,24237,11093,17184,8729,8722,10753,9905,10559,9893,21229,20091,10563,8755,8753,8730 Array ( [0] => 11097 [1] => 8728 [2] => 10547 [3] => 24237 [4] => 11093 [5] => 17184 [6] => 8729 [7] => 8722 [8] => 10753 [9] => 9905 [10] => 10559 [11] => 9893 [12] => 21229 [13] => 20091 [14] => 10563 [15] => 8755 [16] => 8753 [17] => 8730 )