สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8754,11088,19648,8738,22457,8727,11089,8764,9900,11094,8762,8722,20953,9914,13157,17701,8726,8746 Array ( [0] => 8754 [1] => 11088 [2] => 19648 [3] => 8738 [4] => 22457 [5] => 8727 [6] => 11089 [7] => 8764 [8] => 9900 [9] => 11094 [10] => 8762 [11] => 8722 [12] => 20953 [13] => 9914 [14] => 13157 [15] => 17701 [16] => 8726 [17] => 8746 )