สินค้าหมด

2,090 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8731,22815,8745,10829,8749,22456,8730,21229,9900,10547,17701,22839,8747,8735,9910,9907,11090,9905 Array ( [0] => 8731 [1] => 22815 [2] => 8745 [3] => 10829 [4] => 8749 [5] => 22456 [6] => 8730 [7] => 21229 [8] => 9900 [9] => 10547 [10] => 17701 [11] => 22839 [12] => 8747 [13] => 8735 [14] => 9910 [15] => 9907 [16] => 11090 [17] => 9905 )