สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8764,22456,9914,20947,11090,9911,22815,8752,22556,8747,10563,9903,9895,10547,22839,11095,8753,10830 Array ( [0] => 8764 [1] => 22456 [2] => 9914 [3] => 20947 [4] => 11090 [5] => 9911 [6] => 22815 [7] => 8752 [8] => 22556 [9] => 8747 [10] => 10563 [11] => 9903 [12] => 9895 [13] => 10547 [14] => 22839 [15] => 11095 [16] => 8753 [17] => 10830 )