สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,11089,8726,8736,9906,8750,17701,8762,9916,10752,9915,8722,8732,17699,9901,8738,8731,8748 Array ( [0] => 20947 [1] => 11089 [2] => 8726 [3] => 8736 [4] => 9906 [5] => 8750 [6] => 17701 [7] => 8762 [8] => 9916 [9] => 10752 [10] => 9915 [11] => 8722 [12] => 8732 [13] => 17699 [14] => 9901 [15] => 8738 [16] => 8731 [17] => 8748 )