สินค้าเหลือน้อย

2,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10560' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9905,11097,8757,8746,8728,11095,8735,8761,9911,8762,8745,9914,9915,11089,22015,8729,9913,8723 Array ( [0] => 9905 [1] => 11097 [2] => 8757 [3] => 8746 [4] => 8728 [5] => 11095 [6] => 8735 [7] => 8761 [8] => 9911 [9] => 8762 [10] => 8745 [11] => 9914 [12] => 9915 [13] => 11089 [14] => 22015 [15] => 8729 [16] => 9913 [17] => 8723 )