สินค้าเหลือน้อย

2,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10560' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8746,9903,8761,8763,11093,8726,11452,21230,8754,11087,10559,9909,17699,10830,8725,10753,8750,11094 Array ( [0] => 8746 [1] => 9903 [2] => 8761 [3] => 8763 [4] => 11093 [5] => 8726 [6] => 11452 [7] => 21230 [8] => 8754 [9] => 11087 [10] => 10559 [11] => 9909 [12] => 17699 [13] => 10830 [14] => 8725 [15] => 10753 [16] => 8750 [17] => 11094 )