สินค้าเหลือน้อย

2,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10560' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10830,13157,15565,13053,10232,10563,9900,17184,9905,19967,8724,8763,9906,9913,9912,10559,11089,8734 Array ( [0] => 10830 [1] => 13157 [2] => 15565 [3] => 13053 [4] => 10232 [5] => 10563 [6] => 9900 [7] => 17184 [8] => 9905 [9] => 19967 [10] => 8724 [11] => 8763 [12] => 9906 [13] => 9913 [14] => 9912 [15] => 10559 [16] => 11089 [17] => 8734 )