สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8761,9893,19966,8723,17701,22815,8754,17699,8727,24018,11096,10752,17677,20953,8759,9903,17703,11086 Array ( [0] => 8761 [1] => 9893 [2] => 19966 [3] => 8723 [4] => 17701 [5] => 22815 [6] => 8754 [7] => 17699 [8] => 8727 [9] => 24018 [10] => 11096 [11] => 10752 [12] => 17677 [13] => 20953 [14] => 8759 [15] => 9903 [16] => 17703 [17] => 11086 )