สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22815,10828,9899,22457,10752,17701,20091,9912,8737,8760,22456,15565,8764,20953,8726,9898,8743,8753 Array ( [0] => 22815 [1] => 10828 [2] => 9899 [3] => 22457 [4] => 10752 [5] => 17701 [6] => 20091 [7] => 9912 [8] => 8737 [9] => 8760 [10] => 22456 [11] => 15565 [12] => 8764 [13] => 20953 [14] => 8726 [15] => 9898 [16] => 8743 [17] => 8753 )