สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11452,8724,9908,11093,9902,15565,8732,9893,8721,9915,22014,8756,8729,9916,11086,8750,8734,9914 Array ( [0] => 11452 [1] => 8724 [2] => 9908 [3] => 11093 [4] => 9902 [5] => 15565 [6] => 8732 [7] => 9893 [8] => 8721 [9] => 9915 [10] => 22014 [11] => 8756 [12] => 8729 [13] => 9916 [14] => 11086 [15] => 8750 [16] => 8734 [17] => 9914 )