สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9914,8761,8744,9904,24237,8747,13053,19967,9899,8739,8753,8731,8734,9907,21229,22815,9910,9905 Array ( [0] => 9914 [1] => 8761 [2] => 8744 [3] => 9904 [4] => 24237 [5] => 8747 [6] => 13053 [7] => 19967 [8] => 9899 [9] => 8739 [10] => 8753 [11] => 8731 [12] => 8734 [13] => 9907 [14] => 21229 [15] => 22815 [16] => 9910 [17] => 9905 )