สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9908,8722,9892,9901,10232,8752,8749,9904,9915,24018,11091,11094,17699,8725,9907,17184,19966,13157 Array ( [0] => 9908 [1] => 8722 [2] => 9892 [3] => 9901 [4] => 10232 [5] => 8752 [6] => 8749 [7] => 9904 [8] => 9915 [9] => 24018 [10] => 11091 [11] => 11094 [12] => 17699 [13] => 8725 [14] => 9907 [15] => 17184 [16] => 19966 [17] => 13157 )