สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,10232,9899,10547,17701,9901,20953,11092,8727,9904,23458,8757,17699,10560,8749,22456,13053,10562 Array ( [0] => 11097 [1] => 10232 [2] => 9899 [3] => 10547 [4] => 17701 [5] => 9901 [6] => 20953 [7] => 11092 [8] => 8727 [9] => 9904 [10] => 23458 [11] => 8757 [12] => 17699 [13] => 10560 [14] => 8749 [15] => 22456 [16] => 13053 [17] => 10562 )