สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9893,20953,24237,15565,11093,8763,8743,10830,8762,9912,8753,11096,9899,9906,11088,10562,10563,8748 Array ( [0] => 9893 [1] => 20953 [2] => 24237 [3] => 15565 [4] => 11093 [5] => 8763 [6] => 8743 [7] => 10830 [8] => 8762 [9] => 9912 [10] => 8753 [11] => 11096 [12] => 9899 [13] => 9906 [14] => 11088 [15] => 10562 [16] => 10563 [17] => 8748 )